ČERČANSKÁ KOUPADLA 1904

Koupadla se nacházejí v obci Čerčany na
levém břehu řeky Sázavy. Svou lokací 37 km
jihovýchodně od Prahy a snadným spojením
jsou ideální lokací pro výletníky hledající, jak
sportovní, tak relaxační vyžití.
Říční lázně byly založeny čerčanským
Okrašlovacím spolkem v roce 1904 na
pozemcích Františka Vávry, jehož ženu s
dětmi koupajíce můžete vidět na fotografii
(1917).

Share your thoughts