ČERČANSKÁ KOUPADLA 1904

František Vávra pocházel ze staré mlynářské rodiny, v roce
1905 zakoupil mlýn v Čerčanech. Se svojí ženou Annou měl
tři děti – Otu, Jiřího a Jaroslavu. Obnovený mlýn zdědil Ota,
který ho před vypuknutím druhé světové války prodal.
Nicméně celá rodina si Čerčany velmi oblíbila a ráda se sem
vracela. Dcera Jaroslava se provdala za továrníka Františka
Stejskala (na fotografii rok
???), jehož sportovní duch spojený
s jeho finančními možnostmi mu umožnily roku 1924
pozemky zpět odkoupit a provést výstavbu čerčanských
koupadel, tenisových kurtů, koňských stájí a parkurové
dráhy

Share your thoughts